Tag: ຕະຫຼາດ

5 ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດພາຍໃນ

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ກໍຄື ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກຳນົດຫຼາຍນິຕິກຳ ແລະ ວາງມາດຕະການຕ່າງໆອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນນີ້ໄດ້ວາງ 5 ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງນີ້:

ໄປຕະຫຼາດແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງມີຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ເອເຄີຍເດີນທາງໄປສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດສົດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!