Friday, April 19, 2024
Lenovo

Tag: ຕູ້ເຢັນ

ແມ່ບ້ານຕ້ອງລອງ! ນໍາເຈ້ຍທິດຊູ້ປະໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ຈະຊ່ວຍດັບກິ່ນ.

ເຂົ້າສູ່ຊ່ວງໜ້າຮ້ອນ ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ອາຫານສົດຫຼືແຫ້ງ ທຸກຢ່າງທີ່ຖືກເກັບໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນກໍອາດຈະເລີ່ມມີກິ່ນ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນສິ່ງທີ່ຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຂອງແມ່ບ້ານຫຼາຍໆຄົນ ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າເຮົາສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍການໃຊ້ ທິດຊູ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!