Tag: ຕົ້ນລາຊາບີ

ຮູ້ຈັກ! ຕົ້ນລາຊາບີ ສະໝຸນໄພ ນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຢັບຢັ້ງພະຍາດໂຄວິດ-19 (ພ້ອມວິທີປູກ)

ຫຼັງຈາກ ທ່ານ ດຣ ບຸນແຝງ ພູມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການລາຍງານວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີການນຳໃຊ້ ພືດເປັນຢາ 3 ຊະນິດ ຄື: ກະຊາຍຂາວ ຜັກຄາວທອງ ແລະ ລາຊາບີ ເພື່ອໃຊ້ຄຽງຄູ່ໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຢັບຢັ້ງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ໄດ້ມີການສັ່ງຊື້ ເພື່ອຈະແຈກຢາຍໄປໃຫ້ບັນດາແຂວງຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!