Sunday, June 23, 2024
Lenovo

Tag: ຕົ້ນລານ

ມາຮູ້ຈັກ ວົງຈອນຊີວິດຂອງ “ຕົ້ນລານ”

“ຕົ້ນລານ” ຫຼື ຊື່ວິທະຍາສາດເອີ້ນວ່າ “Talipot palm (𝘾𝙤𝙧𝙮𝙥𝙝𝙖 𝙪𝙢𝙗𝙧𝙖𝙘𝙪𝙡𝙞𝙛𝙚𝙧𝙖 L / Arecaceae)” ຈັດຢູ່ໃນຕະກຸນດຽວກັນກັບ ຕົ້ນຕານ ແລະ ຕົ້ນຄໍ້ ທີ່ປະຊາຊົນພາກເໜືອນຳໝາກມາບ່າຍເຂົ້າກິນເປັນອາຫານ. ຕົ້ນລານ ຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ທີ່ວ່າ ເປັນຕົ້ນປາມຊະນິດໜື່ງ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ລໍາຕົ້ນຈະມີຮ່ອງຮອຍຂອງໃບ ແຕ່ດິນຮອດຍອດ ເຮັດໃຫ້ລໍາຕົ້ນບໍ່ລຽບ ແຕ່ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທົນແດດ, ທົນຝົນໄດ້ດີ.

ຕົ້ນລານ ພືດທີ່ຄວນປົກປັກຮັກສາ

ຕົ້ນລານ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນພືດທີ່ວິເສດ ເພາະທຸກສ່ວນຂອງມັນສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ໝົດ, ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຕົ້ນລານ ກຳລັງຖືກບຸກລຸກຈາກມະນຸດ. ເມື່ອເປັນດັ່ງນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ເຮົາຈະຮັກສາພືດຊະນິດນີ້ໄດ້ແນວໃດ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຍືນຍົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!