Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

ຂາຍປີ້ງຈີນແບບອອນລາຍຈົນກາຍມາເປັນທຸລະກິດຄອບຄົວ

ເຖິງວ່າ “ປີ້ງຈີນ” ຈະບໍ່ແມ່ນອາຫານຂອງຄົນລາວ ແຕ່ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວນິຍົມກິນກັນ ແລະ ນອກຈາກຄວາມນິຍົມນັ້ນ ມັນກໍຍັງສາມາດສ້າງອາຊີບໃຫ້ກັບຄົນເຮົາໄດ້. ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງທ່ານນາງ ສົມຈິດ ສູນດາລາ ຫຼື ແມ່ດຳ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ປີ້ງຈີນບ້ານຫ້ອມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທຸລະກິດໃດໜຶ່ງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ກໍຕ້ອງເກີດຂຶ້ນມາຈາກຄວາມມັກຮັກຂອງເຮົາເອງ ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ທຸກລະກິດດັ່ງກ່າວ ກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້ ເຮົາກໍຕ້ອງມີການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ສູດ ຫຼື ຣົດຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຈຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາຍປີ້ງຈີນແບບອອນລາຍ ຜັນມາເປັນທຸລະກິດຂອງຄອບຄົວ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!