Tag: ທົດລອງນຳໃຊ້ລົດເມໄຟຟ້າ

ທົດລອງນຳໃຊ້ EV Bus ລົດເມໄຟຟ້າຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ວັນທີ 23 ມີນາ 2022 ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີພິທີເປີດການທົດລອງນຳໃຊ້ລົດເມໄຟຟ້າເພື່ອການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030, ພ້ອມກັນນີ້ກໍເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງສີຂຽວ, ຍືນຍົງ, ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ງຽບ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ກາຍເປັນຕົວເມືອງໜ້າຢູ່.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!