Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ທຽນຫອມ

ໃຊ້ເວລາຫວ່າງ ສ້າງລາຍຮັບເສີມ ໂດຍການຜະລິດ”ທຽນຫອມ”

ນາງ ແສງສະຫວັນ ຈັນທະວົງສາ ຫຼື ເບເບ ເປັນອີກຄົນໜຶ່ງທີ່ມັກໃຊ້ເວລາຫວ່າງຂອງໂຕເອງໃນການເຮັດ "ທຽນຫອມ" ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເສີມ ຈົນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູ້ຊົມໃຊ້, ເນື່ອງຈາກທຽນຫອມທີ່ເຂົາເຮັດອອກມານັ້ນມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີກິ່ນຫອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!