Wednesday, July 17, 2024
Lenovo

Tag: ນັກຮຽນເກັ່ງ

ເຕັກນິກຮຽນເກັ່ງ! ແບບນ້ອງ ນິດາ ນັກຮຽນເກັ່ງປະຈຳຊັ້ນມ5. ຂອງໂຮງຮຽນ ມສ ສໍາພັນໄຊ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ນ້ອງ ນິດາ ໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ: ກ່ອນທີ່ຈະເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ໃນເວລາອາຈານຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນນ້ອງຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງຈົດຈໍ່ ພ້ອມທັງຈົດກ່າຍຄໍາອະທິບາຍເອົາໄວ້, ຖ້າມີຫຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍຖາມຄືນ, ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ນ້ອງຍັງຕ້ອງທົບຄວນຄືນບົດຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ເຮັດວຽກບ້ານທີ່ອາຈານໃຫ້ມາ ແລະ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນກໍຕ້ອງປະຕິບັດລະບຽບຂອງທາງໂຮງຮຽນວາງອອກ, ໜັ່ນມາໂຮງຮຽນຢ່າງບໍ່ຂາດ ໃນເວລາຂາດຮຽນມື້ໜຶ່ງຮຽນບໍ່ທັນໝູ່ ແລະ ຍັງຖືຕັດຄະແນນປະຈໍາປີອີກດ້ວຍ. ວິຊາທີ່ ນ້ອງນິດາ ຮຽນເກັ່ງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!