Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ນາງສາວອິ້ວພ້ຽນໂລກ

ມາຮູ້ຈັກກັບ ນາງ ກັນຍາລັດ ແຊ່ຈ້າວ ນາງສາວອິວມຽນໂລກ ປະຈຳປີ 2023

ນາງ ກັນຍາລັດ ແຊ່ຈ້າວ ອາຍຸ 22 ປີ ອາໄສຢູ່ບ້ານນາຫຼວງ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ປັດຈຸບັນກຳລັງສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ, ສາຂາບັນຊີ ປີ 3, ເກີດໃນຊົນເຜົ່າອິວມຽນ ທີ່ມີຄວາມມັກຮັກໃນການສຶກສາຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ຢາກເຜີຍແພ່ວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າອິວມຽນ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນນາງສາວອິວມຽນໂລກ ຫຼື Miss lu-Mien International 2023 .

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!