Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ

ລັດແຈ້ງເສຍພາສີປະຕູດຽວ (LNSW) ສຳລັບການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກຍານພາຫະນະທຸກປະເພດ

ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ, ທຸກການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າປະເພດພາຫະນະ ຜ່ານດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1 (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຕ້ອງໄດ້ດໍາເນີນການແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານຜ່ານລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ (LNSW). ກົມການນຳເຂົ້າ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!