Saturday, July 20, 2024
Lenovo

Tag: ນ້ອຍ ເລົ່າຈົ່ງຊົວ

ມາຮູ້ຈັກ! ນ້ອຍ ເລົ່າຈົ່ງຊົວ Miss Hmong Laos 2023

ນາງ ນ້ອຍ ເລົ່າຈົ່ງຊົວ ໝາຍເລກ M18 ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານໂພນງາມ ເມືອງແປກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ອາຍຸ 22 ປີ, ປັດຈຸບັນ ກໍາລັງສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຄະນະເສດຖະສາດການພັດທະນາ ແລະ ວາງແຜນ ປີທີ 4 ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າປະກວດນາງສາວມົ້ງ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ຊາວໝຸ່ມຫັນມາສົນໃຈຕໍ່ກິດຈະກຳອັນເປັນປະໂຫຍດທັງເປັນການສົ່ງເສີມສີລະປະວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະຊົນເຜົ່າມົ້ງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!