Tag: ນໍ້າມັນເເອັດຊັງ

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ນໍ້າມັນເເອັດຊັງຂາດປໍ້າບາງປໍ້າພາຍໃນແຂວງສາລະວັນ ແລະ ກໍ່ບໍ່ແມ່ຈະເປັນແຕ່ຢູ່ແຂວງສາລະວັນເທົ່ານັ້ນບັນດາ ແຂວງໄກ້ຄຽງກໍ່ເປັນເຊັ່ນດຽວກັນຄື: ແຂວງອັດຕະປື, ເຊກອງ ແລະແຂວງຈຳປະສັກ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!