Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ນໍ້າເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ

ໃນສອງເດືອນຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດດຸນການຄ້າ

ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ  ແລະ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ສປປ ລາວ ມີມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 883 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າມີປະມານ 1.130 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງຂາດດຸນການຄ້າໄປປະມານ 247 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!