Tag: ບລ໋ອກທາງຍ່າງ

ບລ໋ອກທາງຍ່າງ ທີ່ຜະລິດຈາກ ພລາສຕິກໂຟມ

ໃນ ປັດຈຸບັນ ບ້ານເຮົາກຳລັງພົບກັບບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ປະຊາກອນມີຈຳນວນເພີ່ມຂື້ນທຸກໆ ປີ ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເພີ່ມຂື້ນແມ່ນມີຫຼາຍປະເພດປະປົນກັນໄປ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນ ແມ່ນມີຂີ້ເຫຍື້ອປລາສຕິກໂຟມ ເຊິ່ງມີຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ມີວີທີ ຫຼື ລະບົບກຳຈັດທີ່ດີເທື່ອ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!