Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນ

ບັນທຶກເຫດການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ລາວ ຕັ້ງ​ແຕ່​ສະ​ໄໝ​ລ້ານ​ຊ້າງ​​ຮອດ​ປັດ​ຈຸບ​ັນ

ມີຄົນເຄີຍເວົ້າວ່າ: “ເຮົາຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວຕົນຂອງເຮົາຍິ່ງຂຶ້ນ ຫາກເຮົາເຂົ້າໃຈປະຫວັດສາດຂອງເຮົາ”ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນບັນທຶກເຫດການສຳຄັນຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ 1353 – 1828 – ສ ປ ປ ລາວ ເຄີຍມີຊື່ວ່າ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!