Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ບຸກຄົນແບບຢ່າງ

ບຸກຄົນແບບຢ່າງ! ທ່ານ ກຸ ສຸວັນນະເມທີ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ຄົນທໍາອິດ ແຫ່ງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 1975

ທ່ານ ກຸ ສຸວັນນະເມທີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຄົນທຳອິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ນອກຈາກທ່ານຈະຊີ້ນຳກະຊວງຍຸຕິທຳແລ້ວຍັງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກ ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນສູງສຸດຊຸດທີ 1 (ສະພາແຫ່ງຊາດ) ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເປັນ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ອີກດ້ວຍ. ດັ່ງທີ່ຮູ້ແລ້ວວ່າ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!