Monday, July 15, 2024
Lenovo

Tag: ບຸນກິນຈຽງ

4 ກິລາທີ່ບໍ່ຄວນພາດໃນງານບຸນກິນຈຽງຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ

ບຸນກິນຈຽງຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ແມ່ນປະເພນີໜຶ່ງທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ບູຮານນະການ ຈະມີການຈັດຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຈັດແຕ່ກາງເດືອນທັນວາ ຈົນເຖິງ ເດືອນມັງກອນ, ພາຍໃນງານຈະມີການຈັດກິດຈະກຳການແຂງຂັນກິລາ ແລະ ປະເພດນີຕ່າງໆຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງ ທີ່ສືບທອດກັນມາແຕ່ດົນນານ ມື້ນີ້ເຮົາຈະພາມາຮູ້ຈັກ 4 ກິລາ ຫຼັກໆຂອງຊົນເຜົ່າມົ້ງໃນງານບຸນກິນຈຽງ ປະກອບມີ: ກິລາເປົ່າແຄນເທິງເຊືອກ, ກິລາຕີໝາກຂ່າງ, ກິລາຍິງໜ້າເກັກ ແລະ ກິລາງົວຊົນ ເຊິ່ງກິລາທັງ 4 ຢ່າງນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມຜູ້ເຊຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!