Tag: ບຸນຂີ່ໂອນຊາ

ປະຫວັດ ແລະ ຄວາມເຊື່ອ ກ່ຽວກັບ “ບຸນຂີ່ໂອນຊາ” ເຜົ່າອາຄາ.

"ບຸນຂີໂອນຊາ" ຂອງຊົນເຜົ່າອາຄາ, ເມືອງລອງ, ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ກ່ອນຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູການເກັບກ່ຽວເຂົ້າໄຮ່ ເຂົ້ານາປີ ຂອງທຸກໆປີ, ຈະມີການຈັດງານ ບຸນຂີ່ໂອນຊາ ຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ເດືອນ ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ, ໂດຍງານບຸນດັ່ງກ່າວຕາມການເລົ່າຂານກັນມາວ່າມີມາຕັ້ງແຕ່ສະໄໝ "ສຸມີໂອ" ເຊິ່ງເປັນບຸກຄົນທໍາອິດ ໃນການນໍາພາຈັດງານດັ່ງກ່າວ ມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!