Tag: ບຸນເກຼີ ບຸນປະເພນີ ເຜົ່າກຶມມຸ

“ບຸນເກີຼ” ປະເພນີງານບຸນຂອງ ເຜົ່າກຶມມຸ

ເຜົ່າກຶມມຸ ແມ່ນເຜົ່າໜຶ່ງໃນວົງຄະນາຍາດຂອງ ລາວ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢ່ັ່ງຢາຍກັນໄປນັບແຕ່ເໜືອ ເຖິງໃຕ້, ເຜົ່າກຶມມຸ ມີພາສາປາກເວົ້າເປັນຂອງຕົນເອງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!