Tag: ບໍລິໂພກເຫັດ

ເຕືອນໄພ! ລະວັງກັນໄວ້ ຕ້ອງມີສະຕິໃນການບໍລິໂພກເຫັດໃນຊ່ວງນີ້!

ທ່ານ ດຣ ນາງ ໄຊພອນ ນັນທະພອນ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນໄດ້ໃຫ້ສຳພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ 2019 ວ່າ: ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງອັນຕະລາຍ ກໍຄືການເບື່ອເຫັດພາຍຫຼັງບໍລິໂພກນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຄວນເອົາເຫັດຊະນິດທີ່ບໍ່ເຄີຍກິນມາກິນມາປຸງແຕ່ງອາຫານ ບໍ່ຄວນເອົາເຫັດຫຼາຍຊະນິດມາປົນກັນເພື່ອປຸ່ງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເມື່ອເອົາເຫັດມາປຸງແຕ່ງ. ຕ້ອງຮູ້ທີ່ມາຂອງເຫັດ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າບ່ອນທີ່ເຫັດເກີດນັ້ນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດໃນບ່ອນທີ່ມີສານເຄມີຕົກຄ້າງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!