Sunday, April 21, 2024
Lenovo

Tag: ປະຈຳເດືອນ

ຜູ້ຍິງຄວນຮູ້! ອາຫານທີ່ຄວນເວັ້ນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ

 – ຄວນຫລີກເວັ້ນການດື່ມກາເຟໃນຊ່ວງເປັນປະຈຳເດືອນ : ກາເຟອີນໃນກາເຟຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ຫລອດເລືອດຫົດໂຕລົງ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ມົດລູກບີບໂຕຫລາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ນັ້ນກໍເປັນສາເຫດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອາການເຈັບທ້ອງຮຸນແຮງຂຶ້ນຫລັງຈາກການດື່ມກາເຟ ຫລື ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີກາເຟອີນ.      – ອາຫານລົດຊາດເຜັດໆ : ການກິນອາຫານເຜັດໆ ຫລື ອາຫານໃສ່ໝາກເຜັດຫລາຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດອາການຍື່ງທ້ອງໄດ້ ເຊິ່ງຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກຢູ່ຍາກຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອເກີດອາການຍື່ງທ້ອງພ້ອມກັບການເປັນປະຈຳເດືອນ. – ເຂົ້າໜົມອົມ ແລະ ເຂົ້າໜົມທີ່ມີນຳ້ຕານຫລາຍ : ການກິນເຂົ້າໜົມອົມ ແລະ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!