Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ປະຊຸມຮ່ວມມືລາວໄທ ຄັ້ງທີ 24

ຫາ​ລື​​ແຜນການຮ່ວມມື ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 24.

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຜົນການດຳເນີນງານຕາມມະຕິການຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ລາວ-ໄທ ຄັ້ງທີ 23 ແລະ ແຜນຄວາມຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາ ລາວ-ໄທ ໄລຍະ 3 ປີ (2020-2022) ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການແລ້ວ 12 ໂຄງການ ໂດຍໃຫ້ທຶນການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ລວມ 51 ທຶນ ແລະ ຈັດຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນຈຳນວນ 6 ຫຼັກສູດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!