Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ປະຢັດ

ປະຢັດບໍ່ໄດ້ ກໍປ່ຽນແນວຄິດ! 6 ແນວຄິດການໃຊ້ເງິນແບບ Warren Buffett

ເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເກີດບັນຫາໃນການນໍາໃຊ້ເງິນ ບາງຄົນອາດມີລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແລະ ມີເງິນໃຊ້ບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງຈະປະຢັດຫຼາຍເທົ່າໃດກໍຕາມ ຈົນພາໃຫ້ເກີດບັນຫາທາງການເງິນ, ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການເງິນ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ເລື່ອງຂອງຕົວເລກ ແລະ ການຄໍານວນເທົ່ານັ້ນ ການເງິນຍັງມີເລື່ອງຂອງແນວຄິດ ການລົງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການເງິນຂອງເຮົາຢ່າງເປັນປະໂຫຍດໄດ້.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!