Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ປະເທດເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ

ປະເທດລາວ ພວມກາຍເປັນ LandLink ປະເທດເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນສົມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາແລ້ວ

ປະເທດພວກເຮົາພວມຈະກາຍເປັນ LandLink -ປະເທດເຊື່ອມຈອດ ພາກພື້ນສົມຄວາມມຸ່ງມາດປາຖະໜາແລ້ວ ,ໂຄງການທາງລົດໄຟຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄືບໜ້າ ພ້ອມດຽວກັນໂຄງການທາງດ່ວນຂະໜານຢ່າງສວຍງາມກັບທາງລົດໄຟນັ້ນ ກໍ່ພວມເປັນຮູບເປັນຮ່າງແລ້ວ.  ໂຄງການທາງດ່ວນ ດັ່ງກ່າວ, ໄລຍະທຳອິດແມ່ນ ແຕ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ (ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ), ສ່ວນໄລຍະທີ່ຍັງເຫລືອ ຈາກເມືອງວັງວຽງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!