Monday, July 15, 2024
Lenovo

Tag: ປະເທດ

ທາງການລາວ ສົ່ງຊິ້ນສ່ວນເສດເຫຼືອທະຫານອາເມລິກາກັບຄືນປະເທດ 50% ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ຂຸດຄົ້ນພົບສິ່ງເສດເຫລືອທະຫານອາເມລິກາ, ພ້ອມສັນລະສູດວ່າ ແມ່ນສິ່ງເສດເຫລືອຂອງທະຫານອາເມລິກາແທ້ ແລະ ໄດ້ຈັດສົ່ງກັບຄືນປະເທດແລ້ວ 286 ຄົນ, ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 50%...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!