Tag: ປະໂຫຍດຈາກ"ເຄືອຕົດໝາ

ປະໂຫຍດຈາກ”ເຄືອຕົດໝາ”

ເຄືອຕົດໝາ ແມ່ນເປັນອີກໜຶ່ງສະໝຸນໄພພື້ນບ້ານ ທີ່ຜູ້ເຖົ້າແກ່ ເພິ່ນໃຊ້ເປັນສະໝຸນໄພໃນການປິ່ນປົວໂຣກຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີລັກສະນະເປັນເຄືອລາມຕາມຕົ້ນໄມ້ໃນປ່າດົງ, ມີກິ່ນທີ່ເໝັນ ສ່ວນຫຼາຍເຂດຊົນນະບົດຈະນິຍົມນໍາເຄືອຕົດໝາມາຕົ້ມຮົມ ແລະ ໃຊ້ເປັນອາຫານສັດລ້ຽງ ເຊັນ: ງົວ, ຄວາຍ ແລະ ແບ້ ເປັນຕົ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!