Tag: ປັງທອງ

ລົງທຶນຜະລິດເອງ ຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ທົ່ວໂລກປະເຊີນກັບວິກິດກັບພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ລວມທັງປະເທດລາວເຮົາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆທຸລະກິດຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍໆຢ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ປະເທດລາວ ທີ່ມີຕົ້ນທຶນການນຳເຂົ້າສູງຂຶ້ນ ຈົນເຮັດໃຫ້ນັກທຸລະກິດລາວຫຼາຍທ່ານ ເລືອກທີ່ຈະຫັນມາຜະລິດສິນຄ້າຈຳໜ່າຍເອງ ໂດຍອາໄສການຮຽນຮູ້ ແລະ ປະສົບການຈາກຕ່າງປະເທດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!