Tag: ປາຂ່າ

ປາຂ່າແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ຍັງມີເຫຼືອຢູ່ໃນປະເທດລາວ ສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ

ອົງການກອງທຶນອະນຸຮັກທໍາມະຊາດໂລກ ປະຈໍາລາວ (WWF-Laos) ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນວ່າ: ປາຂ່າແມ່ນໍ້າຂອງຕາຍ 2 ໂຕ ພາຍໃນ 2 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ, ໂຕທີໜຶ່ງຕາຍໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2021 ແລະ ໂຕທີສອງໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2021 ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປ່າຂ່າທີ່ຍັງມີເຫຼືອຢູ່ໃນປະເທດລາວແມ່ນສ່ຽງຕໍ່ການສູນພັນ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!