Tag: ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ມີໃຜກັບໄປຢາມບ້ານແດ່?

ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ມີໃຜກັບໄປຢາມບ້ານແດ່? 

ໃນທຸກໆປີ ເມື່ອໃກ້ຈະຮອດເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຕ່າງກໍພາກັນເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປຢາມພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເພື່ອຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ຢູ່ທີ່ບ້ານເກີດ, ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ກໍເຂົ້າປີທີ 3 ແລ້ວ ທີ່ມ່ີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບບ້ານຍ້ອນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ຊື້ເຄື່ອງຝາກເຄື່ອງຕ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ກໍມີສ່ວນຫຼາຍທີ່ເລືອກເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປສະຫຼອງປີໃໝ່ກັບຄອບຄົວ. 

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!