Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ປຸກລະດົມ

ຊ່ວຍກັນໂຄສະນາ! ເພື່ອຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ແລະເພື່ອໃຫ້ຊື່ມວນຊົນ ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນການທຳລາຍແຫຼ່ງທີ່ຢູ່ຂອງໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2022 ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບ ກົມສື່ມວນຊົນ, ສະມະຄົມນັກຂ່າວ ແລະ ບໍລິສັດ ຟ້າໃຫຍ່ມີເດຍ ຈຳກັດ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຸກລະດົມສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໂຄສະນາຄວບຄຸມ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!