Tuesday, April 16, 2024
Lenovo

Tag: ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ

ສ້າງລາຍໄດ້ 370 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ! ຈາກການເຮັດກະສິກຳ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ

ປັດຈຸບັນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອຂາຍເປັນສິນຄ້າ, ແມ່ນອີກທາງເລືອກໜຶ່ງສໍາລັບປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເປັນກອບເປັນກຳ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!