Tuesday, July 23, 2024
Lenovo

Tag: ປູກເຂົ້ານາປີ

ຂ່າວເດັ່ນ ສຳນັກຂ່າວມີເດຍລາວ

ບ້ານ ປັກປຸກ ແລະ ບ້ານ ນ້ຳໄຕ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 32km ແລະ ມີເສັ້ນທາງອອກສູ່ ປະເທດ ສສ ຫວຽວນາມ ເປັນບ້ານເຜົ່າມົ່ງ 100%, ປະກອບມີ 189 ຄອບຄົວ, ປະຊາຊົນເຂດນີ້ມີຄວາມດຸໝັ້ນຂະຫຍັນພຽງໃນການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ,  ເຊີ່ງແຕ່ລະປີສາມາດມີເຂົ້າກຸ້ມກີນ, ມີສ່ວນແຮ່ໄວ້, ມີເງີນສົ່ງເສີມລູກໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ

ແຂວງອຸດົມໄຊ ປູກເຂົ້ານາປີເນື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ກວ່າເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນຊາວນາທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 390 ບ້ານ, 61,9 ພັນຄອບຄົວພວມຂຸ້ນຂ້ຽວບຸກເບີກ, ປັບປຸງ, ກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ທັນກັບລະດູການເຊິ່ງປີນີ້ຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາປີມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານແຜນການ, ຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ:...

ແຂວງອຸດົມໄຊ ປູກເຂົ້ານາປີ ເນື້ອທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 300 ກວ່າເຮັກຕາ

ປະຈຸບັນຊາວນາທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 390 ບ້ານ, 61,9 ພັນຄອບຄົວພວມຂຸ້ນຂ້ຽວບຸກເບີກ, ປັບປຸງ, ກະກຽມດິນ ແລະ ຕົກກ້າເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການປູກເຂົ້ານາປີໃຫ້ທັນກັບລະດູການເຊິ່ງປີນີ້ຫັນວ່າເນື້ອທີ່ນາປີມີອັດຕາຂະຫຍາຍຕົວ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນ. ທ່ານ ທອງສ້ອຍ ວຽງວົງ ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານບໍລິຫານແຜນການ, ຂະແໜງປູກຝັງພະແນກກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່າວວ່າ:...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!