Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ປຽບທຽບ

ປຽບທຽບ “ຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ” ຂອງການກິນອາຫານບຸບເຟ້

ຂໍ້ດີເມື່ອກິນບຸບເຟ້ : – ງົບປະມານຈຳກັດ ບໍ່ບານປາຍ ຈະກິນຫລາຍເທົ່າໃດກໍຈ່າຍເທົ່າເກົ່າ ຈະສາມາດຮູ້ງົບປະມານການຈ່າຍລ່ວງ ໜ້າໄດ້ວ່າລາຄາຕໍ່ຄົນແມ່ນເທົ່າໃດ ຍ້ອນການກິນຫລາຍເທົ່າໃດກໍຈ່າຍເທົ່າເກົ່າ ຈຶ່ງໝົດກັງວົນເລື່ອງງົບປະມານບານປາຍໄປໄດ້ເລີຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນເລືອກທີ່ຈະກິນບຸບເຟ້. – ຫລຸດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານກິນເອງ : ບາງຄົນອາດຈະຄິດວ່າຖ້າຕ້ອງໄປກຽມ ແລະ ປຸງແຕ່ງເອງທັງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!