Tag: ປ້ອງກັນ

9 ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນ “ຟ້າຜ່າ” ແບບຖືກຕ້ອງ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ແມ່ນຈະບໍ່ມີອຸປະກອນ ຫຼື ເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍໃນການກວດວັດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດຟ້າຜ່າ ແຕ່ມີວິທີການສັງເກດຄວາມສ່ຽງໂດຍຫາກມີເມກຝົນຟ້າຄະນອງຢູ່ເທິງທ້ອງຟ້າ ແລ້ວປາກົດວ່າ ຂົນເທິງຜິວໜັເຮົາລຸກຂຶ້ນ (ຂົນໜາວລຸກ) ຫຼື ເສັ້ນຜົມເທິງຫົວຕັ້ງຂຶ້ນ (ຂົນຫົວຕັ້ງ) ສະແດງວ່າສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຟ້າຜ່າ ຫຼື ຫາກເກີດພາຍຸຝົນຟ້າຄະນອງ

8 ຂໍ້ຄວນປະຕິບັດ ເມື່ອລະດູຝົນກ່າວເຂົ້າມາ

ໃນຂະນະນີ້ ປະເທດລາວ ກຳລັງກ່າວເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນຢ່າງເຕັມຮູບແບບແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ໂຣກໄພຫຼາຍຊະນິດແຜ່ລະບາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໄຂ້ຍຸງລາຍ ທີ່ສ້າງພາລະ ແລະ ບັນຫາໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ລວມເຖິງ ສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາ

ໄປຕະຫຼາດແນວໃດ ໃຫ້ປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຍັງມີຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ ແລະ ບັນດາສະຖານທີ່ ທີ່ຜູ້ຕິດເຊື້ເອເຄີຍເດີນທາງໄປສ່ວນຫຼາຍກໍ່ແມ່ນຕະຫຼາດສົດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!