Tag: ຜັກອິນຊີ

ຜັກອິນຊີ ແຕກຕ່າງຈາກ ຜັກອື່ນ ແນວໃດ?

ການເຮັດ ກະເສດອິນຊີ ຫຼື ອໍແກນິກ ໝາຍເຖິງລະບົບການຜະລິດພືດ ທີ່ປອດຈາກການໃຊ້ສານເຄມີທຸກຊະນິດ ແລະ ທຸກຂັ້ນຕອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປຸ໋ຍເຄມີ, ສານເຄມີກຳຈັດສັດຕູພືດ ແລະ ຮໍໂມນສັງເຄາະ ໂດຍໃຫ້ໃຊ້ສະເພາະປຸ໋ຍອິນຊີ ເຊັ່ນ ຝຸ່ນຄອກ, ປຸ໋ຍໝັກ, ປຸ໋ຍຊີວະພາບ ແລະ ປຸ໋ຍພືດສົດເທົ່ານັ້ນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!