Monday, July 15, 2024
Lenovo

Tag: ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ

ນັກຮຽນເກັ່ງເພດຍິງ,ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈະໄດ້ຮັບເບ້ຍລ້ຽງຈາກລັດຖະບານ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສຳລັບປີ 2019 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍໂອກາດການເຂົ້າຮຽນຂອງ ນັກຮຽນໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ຈະສືບຕໍ່ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງ ເພດຍິງ ແລະ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!