Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ

ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ຈາກໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນຕ້ອງການເງິນຊົດເຊີຍ!

ປະຊາຊົນເກືອບ 150 ຄອບຄົວໃນຈໍານວນ 19 ບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນໝາຍເລກ 1 ແຕ່ສູນການຄ້າລາວ-ໄອເຕັກຫາບ້ານດົງໝາກຄາຍແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຮັບຄ່າຊົດເຊີຍໃນຮູບແບບເປັນເງິນສົດ ຫລາຍກວ່າຮູບແບບຊົດເຊີຍເຮືອນພ້ອມທີ່ດິນ ແລະ ການເຂົ້າຮຸ້ກັບບໍລິສັດ. ໃນນີ້ເມືອງໄຊທານີມີ 7 ບ້ານ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!