Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ຜູ້ປະກອບການຊາວໜຸ່ມ

ຜູ້ປະກອບການຊາວໜຸ່ມ​ ອາຊຽນ​ ພົບປະກັນທີ່ອາຊຽນ

ບັນດາຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມຈໍານວນ 50 ທ່ານ​ ທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ຕີມໍເລັສເຕ ໄດ້ພົບປະກັນ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນງານຝຶກອົບຮົມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ​ໂດຍ ຜ່ານ ໂຄງການ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກໂຄງການລັດຖະ ບານ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!