Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ຜົນກະທົບ

ອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກ ຝຸ່ນ PM 2.5

ທ່ານຢ່າຟ້າວຄິດວ່າ ຝຸ່ນ PM 2.5 ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທ່ານ ເພາະມີມາດົນແລ້ວ ເນື່ອງຈາກວ່າທ່ານເອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ເຖິງວ່າມັນຈະບໍ່ເກີດຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາແບບກະທັນຫັນ ບໍ່ມີອາການຜິດປົກກະຕິຫຍັງເທື່ອ ແຕ່ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວຈາກ ຝຸ່ນ PM 2.5 ນັ້ນ ຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຮົາຄິດ.

ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຄາດວ່າຈະໄດ້ນຳໃຊ້ງົບປະມານຫຼາຍກ່ວາ 60 ຕື້ກີບ ເພື່ອຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກພາຍຸມາອອນ

ເນື່ອງຈາກພາຍຸມາອອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ເມືອງໄຊ, ເມືອງຫຼາ ແລະ ເມືອງ ນາໝໍ້ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍສະເພາະ ເມືອງໄຊ ທີ່ເປັນເທດສະບານແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໜັກທີ່ສຸດ ສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ໃນນັ້ນ ມີທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 2 ເສັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ຂົວ 44 ແຫ່ງກໍຂາດ ຈົນເຮັດມຫ້ສັນຈອນລໍາບາກ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!