Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ຜ້າແສ່ວເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າອິວມຽນ

ການແສ່ວຜ້າເອກະລັກທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າອິວມຽນ

ຊົນເຜົ່າອິວມຽນ ເປັນຊົນເຜົ່າທີ່ມີສີມືທາງດ້ານສິລະປະ ແລະ ຫັດຖະກຳເປັນຢ່າງຫຼາຍ, ຜູ້ຊາຍຊົນເຜົ່າອິວມຽນ ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ດ້ານການເຮັດເຄື່ອງເງິນ, ສ່ວນແມ່ຍິງ ມີສີມືດ້ານການແສ່ວຜ້າທີ່ງົດງາມ, ມີເທັກນິກການຈັບເຂັມໃນຂະນະທີ່ປັກ ແລະ ຈະໃຊ້ວິທີ່ປີ້ນເອົາທາງໜ້າຂອງຜ້າລົງ ແລ້ວຈຶ່ງແສ່ວທາງດ້ານຫຼັງຂອງຜ້າ ໂດຍຈະບໍ່ມີການພີກກັບມາເບິ່ງ ດ້ານໜ້າອີກຈົນກວ່າຜ້າແສ່ວນັ້ນຈະສຳເລັດ ຈົນກາຍມາເປັນເອກະລັກຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າອິວມຽນ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!