Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ຝີດາດລີງ

ຝີດາດລີງ ແມ່ນຫຍັງ? ມີອາການ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນແນວໃດ

ເຊື່ອວ່າບໍ່ໃຜບໍ່ຮູ້ຈັກກັບຝີດາດລີງ ເພາະເປັນໂຣກທີ່ມີການຕິດຕໍ່ງ່າຍ ແລະ ອາການຮຸນແຮງ ເຊິ່ງໂຣກດັ່ງກ່າວເຄີຍກັບມາລະບາດໃນຊ່ວງທີ່ມີໂຄວິດ-19 ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ປັດຈຸບັນ ປະເທດໄທ ໄດ້ເກີດມີກໍລະນີຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດດັ່ງກ່າວແລ້ວ 1 ກໍລະນີ ເຊິ່ງຈາກຂໍ້ມູນຈາກ ກົມຄວບຄຸມພະຍາດ ປະເທດໄທ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກໍລະນີເສຍຊີວິດຄົນທຳອິດໃນໄທ ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອເອສໄອວີ ທີ່ຕິດພະຍາດຝີດາດລີງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!