Tag: ພະນັກງານ

“ເຮັດວຽກ 4 ມື້ຕໍ່ອາທິດ” ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການລາອອກຂອງພະນັກງານ.

ຜົນການວິໃຈ ຈາກກຸ່ມ Autonomy ຮ່ວມກັບ ນັກວິໃຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Boston College ແລະ University of Cambridge ຂອງປະເທດອັງກິດ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ “4 Day Week Global” ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມີຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເຮັດການທົດລອງປະມານ 3 ພັນຄົນ ໃນນັ້ນພົບວ່າມີ 15% ມັກການເຮັດວຽກ 4 ມື້/ອາທິດ.

ຜົນວິໄຈເຜີຍ “ຫ້ອງການແບບເປີດ” ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຕື່ນໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ

ຈາກການສຳຫຼວດຂອງທີມນັກວິໄຈມະຫາວິທະຍາໄລແອລິໂຊນາ ພົບວ່າ “ຫ້ອງການແບບເປີດ” ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມຕື່ນໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ

ຜົນງານສານປະຊາຊົນ ສຳເລັດ 3 ພັນກ່ວາເລື່ອງ! ພ້ອມອົບຮົມ ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ບໍ່ມີປະໂຫຍດແອບແຝງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານທີ່ໃຊ້ໄດ້ເດັດຂາດ ສຳເລັດ 3.126 ເລື່ອງ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,1% ແຕ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຢູ່ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ມີເຖິງ 30.718 ເລື່ອງ, ຂະນະທີ່ ສສຊ ສະເໜີໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສຶຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານມີຈັນຍາບັນ ຈັນຍາທຳ ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຫຼື...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!