Monday, May 20, 2024
Lenovo

Tag: ພະນັນ

ລັດຖະບານ ເລັ່ງຄວບຄຸມ! ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນລາຍ.

ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນເລີ່ມລະບາດໃນລາວ ເຫັນຫຼາຍຄົນໂຄສະນາລົງສື່ອອນລາຍຕ່າງໆ ແລະ ຫຼິ້ນແບບຜິດກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ເປັນແຫຼ່ງເຂົ້າ-ອອກເງິນຕາແຫ່ງໃຫຍ່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈົນເກີດການສໍ້ໂກງໃນທາງຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນອອກແຈ້ງການຄວບຄຸມ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານ ການຫຼິ້ນເກມພະນັນອອນລາຍທຸກປະເພດ ແລະ ຫາກຖ້າພົບເຫັນຈະຖືດສືບສວນ ກ່າວຕື່ນ ແລະ ປັບໄໝ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!