Monday, April 15, 2024
Lenovo

Tag: ພັກ-ລັດ

ສາ​ເຫດຍ້ອນ​ເຫຼົ້າ​ເບຍ ຄວາມສູນເສຍຂອງ ພັກ-ລັດ ແມ່ນສູງກວ່າການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອະໄວຍະວະທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກການດື່ມ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າ ແມ່ນສະໝອງ ແລະ ຕັບ, ຊຶ່ງທົ່ວໂລກ ມີຄົນເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສາເຫດຂອງການບໍລິໂພກເຄື່ອງ ດື່ມ ທີ່ມີທາດເຫລົ້າປະມານ 3,3 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ, ຢູ່ໃນພາກພື້ນປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!