Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ພັນທະບັດລັດຖະບານ

ເປີດໃຫ້ຈອງແລ້ວ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ມູນຄ່າ 7 ຮ້ອຍກວ່າຕື້ກີບ

ໃນວັນທິີ 25 ມີນາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ທຄຕລ-ກທ ຈໍາກັດ ແລະບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!