Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ

ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີຈັດງານແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ນໍາສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ” ຄັ້ງທີ 2

ພາກວິຊາສ້າງຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ນະວັດຕະກໍາ ນໍາສ້າງສັນ ທັນສະໄໝ” ຄັ້ງທີ 2 ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສະໂມສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປທ.ວິຊຽນ ທອງທະວີ ຮອງຄະນະບໍດີ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!