Tag: ພູມຕ້ານທານ

5 ອາຫານຄວນລ່ຽງ ເພາະສ່ຽງ “ພູມຕ້ານທານ” ຫຼຸດລົງ

ນອກຈາກອາຫານທີ່ຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານພະບາດໃຫ້ກັບຮ່າງກາຍແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີອາຫານບາງຊະນິດ ທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກລົງ ເນື່ອງຈາກມັນອາດເຂົ້າໄປຫຼຸດປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານພະຍາດໄດ້ ມື້ນີ້, ອິນໄຊລາວ ໄດ້ລວບລວມ 5 ອາຫານທີ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງ ເພາະສ່ຽງພູມຕ້ານທານຫຼຸດລົງ ດັ່ງນີ້: ນ້ຳຕານ ລອງພະຍາຍາມຈຳກັດປະລິມານນ້ຳຕານ ຈາກການເພີ່ມເຕີມລົງໄປເອງໃຫ້ນ້ອຍລົງ ເພາະອາຫານທີ່ມີນ້ຳຕານສູງ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!