Saturday, May 25, 2024
Lenovo

Tag: ມວຍລາຍລາວ

ມວຍລາຍລາວ ສິລະປະການຕໍ່ສູ້ທີ່ອ່ອນຊ້ອຍ ແຕ່ຄົງຄວາມແຂັງແກ່ນ.

ມວຍລາຍລາວ (Mouay Lai Lao)ຖືວ່າເປັນສິລະປະການຕໍ່ສູ້ ທີ່ວິຣະບູລຸດຊົນຊາດລາວແຕ່ສະໄໝບູຮານໄດ້ຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງເປັນທ່ວງທ່າລີລາການຊົກມວຍແບບລາວ ທີ່ເບິ່ງເຂັ້ມແຂັງ ໜ້າຢຳເກງ ແຕ່ກໍປະສົມປະສານໄວ້ດ້ວຍຄວາມສວຍງາມຜ່ານທ່າທາງຂອງຮ່າງກາຍ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!