Friday, July 19, 2024
Lenovo

Tag: ມາດຕະການຂອງລັດ

ບາງມາດຕະການຂອງລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສປປ.ລາວ

ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ 1 ປີ 2019 ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍໃຫ້ບັນລຸ, ບັນດາຂະ ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວໃນແຜນປະຈຳປີ...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!