Thursday, July 18, 2024
Lenovo

Tag: ມີເພດສຳພັນຊາຍກັບຊາຍ

ມີເພດສຳພັນຊາຍກັບຊາຍ ສ່ຽງໄພເປັນໂລກເອດສູງ ໃນສປປ.ລາວ

ປັດຈຸບັນ ຢູ່ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດເອດທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ປະມານ 12.000 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ ສະສົມມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 2.000 ກວ່າຄົນ. ແຂວງ ທີ່ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,...

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!